Flora Igoki: Former politician wins prestigious Canadian award for preaching peace

Flora Igoki displays the prestigious Canadian Immigrants award to the villagers [Photo: Titus Muriithi]
Flora Igoki displays the prestigious Canadian Immigrants award to the villagers [Photo: Titus Muriithi]